Полезни съвети

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОВРЕДИ В МОБИЛНИТЕ АПАРАТИ
1. Важни правила за МОКРЕНИ или НАВЛАЖНЕНИ телефони.
1.1 При заливане или потапяне във вода свалете батерията, свалете панелите (при възможност), изтръскайте добре водата от апарата, подсушете батерията. След това без да сглобявате апарата го завийте в абсорбираща хартия (салфетка или др.) и го занесете незабавно за профилактика в сервиз. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ПОСТАВЯЙТЕ БАТЕРИЯТА И НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ ТЕЛЕФОНА КЪМ ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО!!! НЕ ПРАВЕТЕ ОПИТИ ЗА СУШЕНЕ НА АПАРАТА (СЕШОАРИ, КОТЛОНИ, ПЕЧКИ И ДРУГИ)
2. При отказ на апарата да зарежда не закупувайте ново зарядно устройство или батерия, а занесете апарата и зарядното устройство в сервиз за диагностициране на повредата.
3. При подаване на сигнал за изтощена батерия или изключване на апарата по време на разговор, при положение че батерията е заредена над 50% може да става въпрос за дефект в апаратът или батерията. Това може да се установи в специализиран сервиз.
4. При необичайно прекомерно загряване на апарата или батерията по време на разговор занесете незабавно апарата в сервиз. Възможно е да е възникнал дефект в апаратът, например повишена консумация на крайното стъпало.
5. При прекомерно загряване по време за зареждане на апарата, батерията или зарядното устройство занесете незабавно апарата и зарядното устройство в сервиз. Вероятно се касае за дефект в зарядната верига на апарта, укъсила батерия или повреда в зарядното устройство.
6. При липса на покритие на мрежата изключете апарата за да предпазите батерията от бързо изтощаване и дефектиране на крайното стъпало.
7. При слабо покритие на мрежата не провеждайте дълги телефонни разговори и не браузвайте в Интернет, за да предпазите батерията от бързо изтощаване и дефектиране на крайното стъпало.
8. При счупване или спукване на панелите или други части от апарата НЕ правете опити за залепване с каквито и да е било лепила, особено с моментни, рискувате да причините повреди и да затрудните бъдещ ремонт.
9. Не оставяйте зарядните устройства постоянно включени в мрежата. Винаги съществува риск от дефектиране и вероятност от възникване на пожар.
10. Не оставяйте апарата в близост до външни ръбове на работни повърхности (маси, бюра, секции и др.) защото при позвъняване (включване на аларма, бележки и др.) от вибрацията може да падне и да се повреди.
11. Не внасяйте апарата в помещения с висока влажност (бани, сауни и др.). Образува се конденз в апарата, което води до образуване на корозия, като обикновено възникват и неотстраними дефекти.
12. Не оставяйте апарата на пряка слънчева светлина. Това може да повреди дисплея.
13. Пазете апарата от резки температурни разлики. Това води до образуване на конденз в апарата, което води до образуване на корозия, като обикновено възникват и неотстраними дефекти.
14. Не почиствайте панелите, клавиатурата и особено камерата с органични разтворители (коресилин, бензин и др.)
15. Не правете опити да съединявате към апарата батерии или зарядни устройства от друг апарат (различн от Вашия модел).
16. Не оставяйте апарата включен в зарядното устройство след като батерията е заредена (освен в случаите когато правите първо 12-часово зареждане на нова батерия).
17. При включване на допълнителни устройства (DATA CABLE, CAR KID, HF и BLUETOOTH) се убедете, че те са подходящи за Вашия апарат.
18. Не изваждайте мултимедийните карти от апарата (там където е възможно), когато той е включен.
19. КОГАТО НОСИТЕ АПАРАТА В СЕВИЗ ИЗВАДЕТЕ SIM КАРТАТА И ИЗКЛЮЧЕТЕ ВСИЧКИ ТЕЛЕФОННИ КОДОВЕ И ПАРОЛИ.
20. Ако не носите лично апарата за ремонт е добре упълномощеното от Вас лице да е запознато с обстоятелствата, при които е възникнала повредата. Така отстраняването на повредата ще се извърши в по-кратки срокове.
21. Преди да занесете апарата в сервиз за преинсталиране на софтуер, кирилизиране или декодиране заредете батерията (при възможност).
22. Полезни съвети за батерията на мобилния ви телефон.Повечето акумулаторни батерии имат определена, зададена от производителя, цикличност на заряд-разряд. Това означава, че колкото по-рядко зареждате вашата батерия, толкова по-дълъг живот ще има тя. За тази цел е желателно да спазвате следните правила:
22.1 Да изключвате телефона, когато не ви е необходим.
22.2 Да изключите приложения и програми,които не използвате (основно за smart телефони).
22.3 Да се свързвате с мобилния ви интернет, когато ви е необходимо, а не да сте постоянно свързани.
22.4 Да намалите осветлението на LCD (дисплея).
22.5 Да потърсите в менюто опции, които да съхраняват батерията ви.
23.Полезни съвети, преди да си отнесете телефона на сервиз:
23.1 По възможност заредете батерията на апарата.
23.2 Ако има част, която да се е отчупила или отделила, я отнесете в сервиза заедно с апарата.
23.3 В случаи, когато апаратът се доставя в сервиза чрез куриери или посредници, проблемите трябва да се опишат подробно.
23.4 Да не се оставят в апарата SIM карти и памет карти, освен в случаите, когато проблемът е свързан именно с тях.