Гаранция

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
1.Гаранционният срок е 1 (един) месец , считано от датата на получаване на отремонтирания мобилен апарат.

2.Гаранцията е валидна само за отремонтираната повреда.

3.Гаранцията не се отнася и не е валидна за други проблеми , било то стари или нововъзникнали .

4.Гаранцията на отремонтираната повреда не е валидна в следните случаи - неправилно включване в ел.мрежа , механични повреди,падане,счупване,заливане с течности,неправилна употреба и съхранение, неспазване на условията за експлоатация от клиента, скъсани или отлепени гаранционни стикери или отсраняване на повредата от неопълномощени лица.

5.Протокола от сервиза служи като гаранционна карта (ако е нужно).

6.В случай на ремонт на ГАРАНЦИОННЕН мобилен апарат (нов, подлежащ на гаранционно обслужване), "GSMELITE.bg" отговаря за несъответствията на стоката съгласно ЗЗП , независимо от условията.