Гаранция и сервиз

Условия за гаранционно сервизно обслужване на GSM-клетъчен апарат
Гаранционният срок на нов GSM апарат е 24 месеца.
Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване и се прилага при повреди, некасаещи изредените по-долу компоненти:

  • Акумулаторна батерия (животът на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от правилната експлоатация);
  • Зарядно устройство;
  • Входно-изходен куплунг;
  • Антена.

Гаранцията е валидна само ако по време на гаранционния период при правилна експлоатация телефонът покаже фабричен дефект.

ВНИМАНИЕ
Магазинът не осигурява гаранция в случай на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, ремонт от неоторизирани лица и фирми, зареждане със зарядни устройства от друг тип или закупени от друга фирма, както и при други външни въздействия. В тези случаи ремонтите са за сметка на потребителя и гаранцията отпада.
Гаранцията е невалидна при препродажба на GSM апарата.
Гаранционни телефони се обслужват в срок от 30(тридесет) работни дни.
При повреда гаранцията се признава, ако се представи попълнена и подпечатана оригинална гаранционна карта, издадена при закупуване на телефона. IMEI-номерът, записан върху гаранционната карта трябва да съвпада с този на апарата.